Information om HSB normalstadgar inför medlemsmöte

Här hittar ni HSBs normalstadgar:

http://www.hsb.se/stockholm/medlemskap-for-foreningar/byte-av-stadgar/ladda-ner-material

Här hittar ni mer information om HSBs normalstadgar:

http://www.hsb.se/omhsb/organisation/regionforeningar/stockholm/medlemskap-for-foreningar/byte-av-stadgar